6 – 15 lipca

Grupa 6. Wyciszenie jest franciszkańską alternatywą, dla tych, którzy poszukują czegoś innego. Chcemy podczas marszu położyć silniejszy nacisk na ciszę i modlitwę, chcemy stworzyć przestrzeń,
w której będzie można uciec od hałasu i spróbować na nowo odkryć wewnętrzną harmonię.

Liczba miejsc ograniczona: 50

Przewodnikiem jest: o. Leonard Bielecki OFM


W czasach, kiedy tak wiele spraw załatwiamy przez internet, tym bardziej trzeba nam wyjść. Zwyczajnie ruszyć się z miejsca.
Opuścić kontekst rodziny, znajomych, miasta w którym mieszkamy czy wsi. Wielkich spraw nie podejmuje się wirtualnie.
Droga to jakaś forma zależności od ludzi, pogody… a nade wszystko jest nauką zaufania.
Pielgrzymka jest formą poprzez którą chcemy Bogu oddać to co ważne w naszym życiu.
Oddajemy to jednak nie byle komu.
Pomyśl poważnie. Może czas wyjść?

Cisza jest ważniejsza niż jakakolwiek inna praca ludzka, bo ona wyraża Boga. Prawdziwa przemiana pochodzi z ciszy – prowadzi nas do Boga i do innych tak, że możemy stawić się w pokorze na ich usługi. (kard. Sarah)


Cisza jest pełna prawdy. Jest lecząca. Napełnia pokojem nasz wewnętrzny chaos. Jest lekarstwem na destruktywny gniew, niepokój i rozgoryczenie.
W ciszy uczymy się uniwersalnego języka Ducha. Bóg wypowiada stwórcze słowa ze środka bezgranicznej ciszy, która przenika wszystko, co myślimy i czynimy. (Laurence Freeman OSB)