Grupa 6. Wyciszenie Poznań – Jasna Góra
1. Wszystkich uczestników grupy 6. Wyciszenia obowiązuje także regulamin Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
2. Grupa wyciszenia ma także wspólne Eucharystie, noclegi, postoje z pozostałymi grupami diecezji poznańskiej.
3. Grupa wyciszenia idzie w ciszy poza czasem wyznaczonym przez przewodnika grupy.
4. W grupie ciszy odmawiamy 4 części różańca, koronkę
do Miłosierdzia Bożego, litanie do Matki Bożej Loretańskiej, adorujemy Najświętszy Sakrament oraz słuchamy konferencji
i Pisma św.
5. W grupie milczenia śpiewy będą miały charakter bardziej tradycyjny, bez gitar.
6. W trakcie pielgrzymki można zmienić grupę 6. Wyciszenie
na inną grupę bez możliwości powrotu do grupy 6.
7. Pielgrzym z dowolnej grupy Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki może za zgodą Przewodnika swojej grupy i po uzyskaniu wpisu od Przewodnika grupy 6. przejść maksymalnie dwa etapy w grupie wyciszenia na trasie Poznań – Jasna Góra.
8. Przewodnik grupy 6 i Dyrektor Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki są ostatecznymi interpretatorami regulaminu.