Uczestnictwo w pielgrzymce wymaga dokonania rejestracji. Wiąże się to również z opłatą przeznaczoną na koszty organizacyjne. Zapisanie się jest możliwe podczas drogi, jednak organizatorzy proszą o robienie tego wcześniej. Należy zapisywać się przed pielgrzymką głównie w trosce o osoby odpowiedzialne, prowadzące zapisy – na postojach również one muszę odpocząć. Wcześniejsze zgłoszenie znacznie ułatwia również logistyczne poczynania każdej z grup.

Do zapisania się konieczna jest pisemne zaświadczenie od księdza proboszcza oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców.

Wszelkie szczegóły dotyczące procesu rejestrowania można znaleźć na stronie internetowej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki w dziale https://ppp2019.pl/Grupy

Zapisy na Poznańską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę odbędą się
w soboty  czerwca w salce przy kościele Świętego Marcina
w Poznaniu
, ul. Św. Marcin 13 w godz. 13.00 – 15.00.

O szczegółach poinformujemy bliżej czerwca.

Przy zapisach osobistych wymagane będą:

– PESEL,
– adres zamieszkania i telefony kontaktowe do osób pozostających w domu,
– parafię pochodzenia,
– który raz uczestniczymy,
– zaświadczenie od swojego Księdza proboszcza – do pobrania »
– zgoda na samodzielny udział osób niepełnoletnich wraz z pisemnym wyznaczeniem opiekuna prawnego
( do pobrania » )
– oświadczenie o stanie zdrowia – do pobrania »
– uiszczamy opłatę organizacyjną: 110 zł. Trzecia osoba z najbliższej rodziny (rodzice, dzieci, rodzeństwo) płaci 60 zł. Czwarta i kolejna osoba z najbliższej rodziny zwolnione z opłaty. Z opłat zwolnione są dzieci do 7 roku życia.